Min träningsblogg - Rund är också en form!

måndag 9 mars 2009

Oerhört svårt att få mammorna att ta ut föräldraledighet...

Förlänga mammornas föräldraledighet och begränsa pappornas?
Strävar vi helt plötsligt för att gå tillbaka i utvecklingen?! Förvisso är steget från 14 veckor till 18 veckor inte särskilt stort och skulle förmodligen inte påverka så många familjer, då mamman allt som oftast ändå tar ut det första halvåret.

MEN! Hela diskussionen känns jävligt dammig och förlegad. Sen när behöver vi få MAMMORNA att ta ut flera dagar? Jag som trodde att de tog ut "för många" dagar, som det är nu.
Är det inte jämställdhet vi strävar efter? Borde inte förslaget i så fall innebära att man knyter fler dagar till pappan? (Även om det också får konsekvenser för många familjer, men det är en annan diskussion).

Och framför allt, varför bestämma över föräldraförsäkringen på EU-nivå? Varje land i europa har oerhörda skillnader och förutsättningar! Detta är en nationell angelägenhet!http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/pappaledighet-hotad-i-eu-1.816577

3 som har tyckt till:

Alexandra sa...

Jag röstar för att varje familj själva ska få lägga upp hur mycket av dagarna som ska gå till mamman resp. pappan. Inte några jävla knutna dagar.

Västergötskan sa...

Själv är jag lite kluven där. Jag vet att det bli problem för en del familjer om man knyter dagar till pappan. Men i många fall förlorar man inte så mycket som man TROR (rent ekonomiskt).

Sen finns det alltid undantag, självklart.
Däremot är jag lite anti mammor som är hemma, trots att pappan VILL ta ut dagar, bara för att de anser sig ha rätt till det, pga att de har legat X antal timmar med smärta t.ex... *mumlar*

Martina sa...

I många länder i Europa behöver de faktiskt få mammorna att ta ut fler dagar, eller rättare sagt, mammorna behöver få ta ut fler dagar.

Papporna också givetvis, men att överhuvudtaget någon har rätt till ledighet när ett barn föds är alltså inte självklart även om det känns dammigt och förlegat för oss.

Jag tycker att det visst är en angelägenhet för EU, jag tycker till och med att det borde vara ett inträdeskrav!! Jag blev helt upprörd när jag hörde att det finns länder i EU där man inte har rätt att vara ledig ens 14 veckor i samband med barnets födelse! Hur kan vi godta att ett land i unionen har omänskliga villkor för föräldrar bara för att det hänvisar till "nationella skillnader"?

Men självklart är jag emot förslaget som det ligger nu. Dock INTE för att det inte är en EU-angelägenhet, utan för att jag tycker förslaget är dåligt. Det blir ju helt fel när man tvingar vissa länder att försämra sin jämställdhet för att förbättra för andra. Det måste ju gå att utforma minimiregler som inte försämrar för något land.