Min träningsblogg - Rund är också en form!

tisdag 10 mars 2009

Är bioetanol verkligen ett "miljöbränsle"...?

Nu har regeringen lämnat in en klimatproposition, som innefattar en höjning av både koldioxidskatt och energiskatt från 2010, samtidigt som de vill slopa fordonsskatten för bilar med förnybara bränslse, el samt bensin och dieselbilar som släpper ut mindre än 120 gram koldioxid/km.

Tanken är god, men vad jag inte förstår är: Varför försöker man ta bort bensin och diesel, när de inte finns några VETTIGA alterntiv?
Det är som att stänga ner alla kärnkraftverk och säga: "Nej, men vi har ju sol-, vind- och vattenkraft. Mmm, i oerhörd stor skala....

För att framställa t.ex. bioetanol i STOR skala, hur har de tänkt lösa det?
Det framställs framför allt genom jäsning av socker, från spannmål som sockerrör och majs.
Var ska detta odlas, om hela världens befolkning ska byta ut bensin- och dieselbildar? Ska man skövla ännu mer skog för att få fram fler odlingsfält?

För att inte tala om elbilen. Elförbrukningen skulle öka dramatiskt om alla bytte till elbilar. Ska vi byga fler kärnkraftverk då, för att kunna bemöta en sådan efterfrågan?

Kom med alternativ som är genomförbara på lång sikt istället!

4 som har tyckt till:

Anonym sa...

Etanol är ett drivmedel som finns som en följd av jordbruksintressenas starka ställning. Det är lättast att producera på kort sikt.

Höginblandning av etanol i bensin användes i Sverige under andra världskriget under namnet bentyl för prioriterade fordon, t.ex. militär, polis, brandkår etc. Övriga fick köra på gengas eller låta bli.

Etanol som drivmedel av någon omfattning är ett stolpskott.

Anonym sa...

Etanol ifrån grödor är troligen bara ett mellanled, att konvertera förbränningsmotorer till bättre bränslen är även bra i det stora hela eftersom man då inte behöver byta ut hela världens bilpark, ett nytt styrchip är allt som behövs. För framtiden så verkar alger vara den rätta vägen att gå.

Västergötskan sa...

Anonym1:
Tråkigt att de envisas med att driva igenom kortsiktiga lösningar.

Anonym2:
Alger...?

Martina sa...

Elbilar:

Istället för att driva bilarna med bensin kan vi elda upp den i ett kraftverk och få ut el att ladda batterierna med, bara det skulle vara en besparing eftersom man kan utvinna energin (och ta hand om avgaser) mycket mer effektivt i ett kraftverk än i bilmotorer.

Ännu bättre blir det förstås om man hittar något förnybart sätt att utvinna energi i kraftverken, ex elda med gödsel eller flis. Många försök pågår att göra biobränsle av granskog (eftersom det inte skulle inkräkta på regnskogen eller åkermark som dagens etanolproduktion) men det är svårt, vore lättare i ett kraftverk. Om alla svenska bilar skulle bytas mot elbilar skulle kraftproduktionen gå upp mindre än 10%, det låter inte omöjligt att klara.