Min träningsblogg - Rund är också en form!

lördag 7 mars 2009

Åklagaren beter sig underligt.

Det diskuteras mycket just nu om den barnläkare som sitter häktad för dråp.
Vad jag inte förstår är; hur svårt kan det vara att ta reda på hur mycket morfin och tiopental hon har gett det för tidigt födda barnet? Allting måste väl redovisas i flickans journal?

Chefsläkaren Stefan Engqvist, på Karolinska säger dessutom att barnläkaren ska ha följt de rutiner som finns, när det gäller för tidigt födda barn.
Varför skulle han ljuga? Det ligger väl även i sjukhusets intresse, att deras läkare sköter allt på ett korrekt sätt? Varför skulle de vilja ha kvar en läkare som utsätter patienter för fara?

Att kammaråklagaren Elisabeth Brandt felaktigt uppgett att anmälan inkom från ett rättsläkare och att hon sen hänvisar till polisen när DN frågar var anmälan kom ifrån (och om anmälaren hade medicinsk kunskap), säger väl en del.
Hon har heller inga kommentarer när hon får höra Stefan Engqvists version...

6 som har tyckt till:

H sa...

Jag tror att denna åklagare kommer att ångra sitt agerande inom en snar framtid. Min känsla är att läkarens agerande har varit helt korrekt och att hon agerat och samrått med övriga kollegor.

Mattias sa...

Jag tror det kommer visa sig att vi glömt den här läkaren om tio år... Men att hon då åter är på fri fot...


"Allting måste väl redovisas i flickans journal? "
??? journalen fylls i manuellt. Man får inte dräpa enligt svensk lag, menar du att Läkaren är men mån om sin journal än svensk lag?
OM läkaren dräpt så läre läkaren knappast ha skrivit in exakt hur i journalen.

Toves sa...

Tycker fallet är en skandal, iaf av det som allmänheten fått ta del av. Hoppas innerligt att läkaren inte blir dömd eller ännu hellre att han släpps utan rättegång! Har tänkt blogga om det men knappt orkat, kanske senare.

Trevlig helg!

Västergötskan sa...

Mattias:
Nej, det är i och för sig sant.

Men om nu barnets värden har uppmätts till ett visst värde, så borde väl medicinskt insatta personer kunna vittna om hon fått för mycket eller inte?

Edith sa...

Håller helt med. Det hela är väldigt underligt.

Dr. V sa...

Mattias, Västergötskan och Edith:

Som "medicinskt insatt person" (läkare) vill jag tillföra ett par saker.

Man tror sig inom läkarkåren veta att det är mycket mer behagligt att avlida av ett morfin- och tiopentalrus än att man stänger av en respirator. Om man stänger en respirator utan att sedera en person får man lufthunger och det är, som alla säkert uppplevt någon gång (till exemepel under vatten), mycket obehagligt.

När man har fattat beslut om att en patients sjukdom är så allvarlig att det inte finns någon återvändo väljer man ofta att på bästa sätt avveckla alla vårdinsatser och för att lindra obehag kan man ge ovan nämnda cocktail.

Då ger man så mycket så att man är säker på att patienten inte upplever något obehag. Denna dos är nog i många fall dödande.

Att diskutera om det var mängden läkemedel eller det faktum att respiratorn stängdes av som gjorde att barnet avled är i medicinsk mening helt poänglöst eftersom det inte spelar någon roll då det var just det som var avsikten, så vitt jag kan förstå det hela.

Sett ur ett medicinsk-etiskt tycker jag inte heller det spelar någon roll. Däremot finner jag det oetiskt att låta någon vänta i respirator, ibland upp till flera dagar på det oundvikliga och på vägen dit lida kroppsligt obehag pga de sjukdomar man har, samt de infektioner och andra saker man drabbas av i respiratorbehandling.

Om man använder lagen som rättesnöre (konstigt att skriva så kan tyckas men det gör man inte alltid till fullo inom medicinen, som ni märker av den här debatten) kan man säkert till och med argumentera att detta är mord.

Eutanasi i Sverige betraktas enligt lagen som att man tar livet av någon och är således inte lagligt. Om man däremot lindrar eller helt tar bort någons lidande, sekunderna innan döden, som denna doktor förmodligen gjort, är detta då ett brott? Detta resonemang förutsätter givetvis att döden är ett oåterkalleligt faktum och att den är nära förestående, samt att detta konstaterats av erfarna läkare, gärna flera.

Jag utgår från att så var fallet även denna gång och var det inte så, utan det visar sig att denna läkare på lösa grunder injicerat läkemedlen och stängt av respiratorn bör fallet utredas vidare.

Nu är klockan 11 och det är lördag kväll. Kanske börjar bli dags att dra sig utanför huset. Jag var bara tvungen att flika in detta.

Fridens