Min träningsblogg - Rund är också en form!

tisdag 28 april 2009

Kan det verkligen stämma??

I dagens DN kan man läsa att medelåldern för "förtidspensionärer" har sjunkit till 46 år. (Från 55 år på 70-talet). Detta pga att personer i gruppen 19-29 år har fördubblats (!) på 10 år.

Man kan även läsa att är man under 30 år kallas ersättningen för aktivitetsersättning och är man över 30 år heter det sjukersättning. Jag kan inte annat än undra om de då har skrivit fel i faktarutan? Där står det följande:
År 2004 var första gången snittåldern gick ned under 50. I år väntas 17.584 personer beviljas aktivitetsersättning och 5.754 sjukersättning.

Menar de att det finns nästan 3 ggr så många personer under 30 år som är förtidspensionerade, jämfört med person över 30...?! :-O Om det inte är en felskrivning är det jävligt skrämmande.
Det hade även varit intressant om de i artikeln hade haft med de vanligaste orsakerna till förtidspensionering i de olika åldersgrupperna.

4 som har tyckt till:

Marcus Linder sa...

Detalj ang. formuleringen: 3ggr så många *blev* förtidspensionärer i åldersgruppen 20-29, inte *var*. Om förra året var ett udda år kan det fortfarande finnas fler 30-39 än 20-29.

Västgötskan sa...

Marcus:
Var har jag skrivit "var"?

trollhare sa...

Jag vet inte om de siffrorna stämmer, eller vad de menar, men det verkar på sätt och vis inte konstigt. Aktivitetsersättningen är alltid tidsbegränsad och max tre år i taget, sedan måste man söka på nytt. Jag har haft det sedan 2006, och har fått ett år i taget, fram tills i höstas då de godkände det fram till min 30-årsdag (i september 2010).

Så att de beviljar fler sådana fall har förmodligen att göra med att de alltid är tillfälligt, inte att det är fler personer.

Tove Kungsholmen sa...

Undrar också vad tusan det är för fel på alla dessa människor. Är fylld av fördomar kring detta och skulle gärna få dem motbevisade.