Min träningsblogg - Rund är också en form!

tisdag 19 januari 2010

Då var det bevisat.

I flera år har man subventionerat etanolbilar. Man har haft allt ifrån miljöpremie och slopad energi- och koldioxidskatt till gratis parkering i centrum. Nu visar forskning att etanolanvändningen har ökat utsläppen av koldioxid med 20 miljoner ton sedan milleniumskiftet.

Förklaringen beror bl.a på att utsläppen blir större vid produktion av etanol än när man producerar bensin. Dessutom ökar livsmedelspriser, pga att man odlar etanolgrödor istället för livsmedel. Vilket i sin tur orsakar brist på djurfoder och man måste ta ner skog för att frigöra ytor för odling/betesmark och detta frigör kol.

Jag har sagt det förut (!) och jag säger det igen; Sen när blev Etanol ett miljöalternativ??

0 som har tyckt till: