Min träningsblogg - Rund är också en form!

tisdag 23 juni 2009

Hur var detta tänkt att fungera i praktiken?

Efter att det nya vårdvalet som trädde i kraft 1 mars i år har 140 kvinnor nekats förlossning på Danderyds sjukhus. De känner sig besvikna och det förstår jag. Men samtidigt, hur har de tänkt sig detta i praktiken? Ska ett populärt sjukhus öka sin bemanning, bygga ut, gå på övertid osv. för att tillfredställa alla dessa önskningar? Med slutkontenta att förlossningarna minskar på andra sjukhus, där det redan finns kompetent personal.

Man säger också att när kvinnorna hänvisas till andra sjukhus ökar stressen och oron. Över att de inte får de sjukhus de har som första val? Om det nu finns personer som stressar upp sig över just detta, varför inte välja ett annat "säkrare val" från början. Ett sjukhus där de vet att de kommer få plats, när det väl är dags?

0 som har tyckt till: